vrijdag 12 november 2010

Mijn explorerende grondhouding

Mijn explorerende grondhouding
5.1 Mijn explorerende grondhouding.


Ik stel vast:

Dat ik een gevoelsmens ben die hierbij alles inzet van exploreren.
Ik pas veel exploratie toe bij de dingen die mij interesseren zoals mensen, dieren, sociaal contact etc.
Materialen die mijn minder interesseren zijn echt voorwerpen en bepaalde onderwerpen (vooral technische en naar ruimte toe gedeeltelijk), hier exploreer ik dan ook niet mee of zet ik zo geen houding in.
Deze dingen exploreer ik dan ook minder uitgebreid of zelfs niet goed als ik het hierover heb met mijn leerlingen.
Ik stel ook minder leervragen over deze dingen.
Zelden gebruik ik hulpmaterialen om dingen te exploreren.

Mijn concrete leerwensen:

Ik ga mijn verschillende zintuigen actiever benutten bij materialen waar ik persoonlijk niet zo geïnteresseerd in ben (wat niks te maken heeft met gevoelens).
Ik ga leervragen zoeken bij verschillende onderwerpen die over voorwerpen gaan.
Ik ga gebruik maken van hulpmaterialen bij het onderzoeken van voorwerpen om deze grondig te exploreren.
Materialen grondig exploreren door al mijn zintuigen hierop in te zetten.

Actieplan:

Ik ga eens kijken welke materialen/onderwerpen de lln interesseren en ga hier mijn zintuigen voor gebruiken om deze te exploreren. Dit opzoeken ga ik doen door aan de lln van mijn klas te vragen waarover ze graag leren/wat hun interesses zijn etc.
Ik ga over deze dingen ook leervragen zoeken en hierop antwoorden zoeken adhv exploreren met mijn zintuigen, opzoekwerk in boeken/internet etc.
Ik ga ook het criteriablad van exploreren hierbij nemen, zodat ik echt een explorerende grondhouding inzet tijdens het onderzoeken van deze materialen/voorwerpen.

Mijn leerresultaat:

- Tijdens onze bosexploratie met school had ik mij voorgenomen om een explorerende grondhouding in te zetten.
Ik merk nu nadien dat de dingen waar ik effectief dit ingezet heb, ik ook nog tot in de details kan vertellen en beleef ik het terug innerlijk alsof ik terug in het verleden ben gegaan.Ik heb er ook werkelijk van genoten van bijvoorbeeld mijn zintuigen te gebruiken bij het realiseren van een vogelnestje (hoe ziet zo een nestje er uit, hoe is dat opgebouwd, welk materiaal heeft dat ...), de verschillende soorten spinnenwebben bekijken adhv bloem erop te blazen etc Dat zijn dingen die ik eerder nooit zou gedaan hebben. Maar wat wel een fijne beleving was en verrassend soms ook wat ik te weten kwam. Bij het nestje merkte ik dat er veel mos gebruikt was wat achteraf gezien wel te begrijpen is; voor comfort/zachtheid. En bij het spinnenweb dacht ik altijd dat het zo een spinnenwiel-vorm was met "spaken" erin, maar er bestaan ook echt zo bijna "flatgebouw"-spinnenwebben met verschillende lagen en zonder spinnenwiel-vorm.
Ik heb hier ook geleerd dat je die dingen kan ontdekken door gebruik te maken van gewoon keukenmateriaal (bloem). Het moet dus niet altijd adhv speciale apparatuur zijn dan je dingen kan exploreren met je zintuigen.
Zelf hebben we ook geexploreerd met zo een meettoestel van licht (lichtmeter?)en tot mijn verbazing was het licht in de schaduw van het bos gelijk aan 1 lux = 1 theelichtje terwijl dit zoveel meer leek, een straaltje zon door de bomen was dan gelijk aan 47 lux en dan volledig in de zon was het tienvoud gewoon!! Dat was enorm leuk om te ontdekken.

Natuur deel 4

Bestaansdimensie: Natuur
5.2.7 Natuur


Ik stel vast:

Ik heb geen idee hoe de aarde is samengesteld.

Leerwens:

Weten uit welke lagen de aarde bestaat en de samenstelling van elke laag.

Actieplan:

- Verschillende bronnen informeren om te weten te komen uit welke
lagen de aarde bestaat.

- De samenstelling van elke laag bestuderen en welke mogelijk
zijn hiermee exploreren.

- Naar het Stenenmuseum gaan in Neerpelt.

Leerplandoelen wo:

7.23 Weten dat de aarde is samengesteld uit een korst, continenten en oceanen, met daarrond een atmosfeer en daarbinnen een taaie vloeibare kern.

Leerresultaten:

- Ik ben naar het stenenmuseum gegaan in de zomer en daar ben ik te weten gekomen dat talkpoeder eigenlijk steen is.Dit is iets wat ik nog niet wist. Nu had ik een korte leerrijke uitleg gekregen over stenen die dag, maar nu zondag (31/10) ga ik nogmaals hier naartoe om de hele uitleg nogmaals te horen en dan neem ik nota's hiervan. Dit werd ook gegeven door een héél boeiende man die hierin gespecialiseerd is en dit echt op kindniveau kan brengen (is vroeger ook leerkracht geweest).

- Na 31/10 (bezoek aan stenenmuseum) ben ik te weten gekomen dat gips ook van een steen komt en dat het krijt dat wij gebruiken in de klassen ook uit gips gemaakt is.
Wij (Michèle en ik) hebben ook echt liggen zoeken in zand naar stenen/mineralen. Ikzelf vond dit niet zo een leuke ervaring alleen al door het zand onder mijn nagels te voelen (ben ik echt geen fan van). Maar ik kan mij wel héél goed inbeelden dat leerlingen dit enorm leuk vinden om zo op zoek te gaan in zand naar stenen.
We hebben ook goudschilfers liggen zoeken in kuipen met water en zand en andere kleine mini mineralen. Dat was echt een leuke ervaring, met een schaal in het water scheppen en dan draaien op zoek naar goud. Dit was wel niet makkelijk... En ik was zo blij dat ik goud had gevonden!! Bleek achteraf dat dit gekkengoud was. Dat lijkt dus op goud, maar is niet zuiver goud. En dit gebruiken ze voor vuur te maken. Want vuurstenen tegen elkaar op kloppen, maakt geen vonken hebben we gezien. Maar neem een vuursteen en gekkengoud en je hebt vonken. Ze gebruiken gekkengoud ook voor op zo zwavelstokjes.
We hebben ook de uitleg deze keer gekregen over de prehistorie en stenen. Aangezien dat ze vroeger geen kleurpotloden hadden, maalden ze kalksteen tot poeder en dat mengden ze dan met pigment waardoor ze een heel rijk kleurenpalet kregen. En ik dacht altijd dat dat gemaakt was door aarde/leem (die grottekeningen).
Ook ben ik te weten gekomen dat er houtsteen bestaat, dat is hout dat versteend is. De binnenkant heeft het uiterlijk van een buisjeszwam of was het nu het bot van die dino dat er uit zag als een buisjeszwam? Dat ben ik nu helemaal vergeten :s Nu in elk geval, ik vond het enorm interessant om de verschillende soorten stenen die op aarde voorkomen te zien. Alsook dat stenen verschillende hardheiden hebben, daar had ik geen idee van...
Nu voor de verschillende lagen te weten te komen van de aarde zal ik ook hier geen info vinden, maar wel de verschillende soorten mineralen leren kennen alsook mooie fossielen die we hebben gezien.
Het leuke ook aan heel het gebeuren voor de kinderen is dat hij (de eigenaar van het museum) op bepaalde ogenblikken met fossielen en mineralen in het rond gooit buiten en dan zie je groot en klein al die stenen oprapen. En dan krijg je automatisch de vraag: welke steen heb ik nu opgeraapt? Wat is hier zo speciaal aan?
Dit is echt een museum om de verschillende soorten stenen te leren kennen alsook een aantal verschillende gebruiken van stenen.
Wat ik wel geleerd heb is dat stenen bestaan uit Silicium en zuurstof. Dit was iets wat ik niet wist...

Natuur deel 3

Bestaansdimensie: Natuur

5.2.7 Natuur


Ik stel vast:

Ik heb in het verleden nog geen proeven gedaan rond luchtdruk, licht, geluid etc.

Leerwens:

Ik wil weten welke soorten proeven ik kan doen rond natuurkundige verschijnselen en deze ook uitvoeren adhv een stappenplan.
En ook weten hoe deze natuurkundige verschijnselen ontstaan om zo te kijken ook of ik deze via proeven kan nabootsen.

Actieplan:

- Een uitstap maken naar technopolis en Earth Explorer om proefjes
te maken ivm de natuur.

- Boeken uitlenen in de bieb over proefjes omtrent
natuurverschijnselen, alsook mij informeren op internet.

- Mij informeren adhv verschillende bronnen hoe die
natuurverschijnselen ontstaan.

- Zelf de natuurverschijnselen proberen na te bootsen adhv
proberen (proefjes doen) en kijken of dit haalbaar is.

- Vragen aan een van mijn leerkrachten welke soorten proefjes er
zijn en welke de belangrijkste hieruit.

- Mij informeren welke materialen en bestaan en die ik kan
gebruiken om die proefjes ivm meten van luchtdruk etc te
verwezenlijken.

Leerplandoelen wo:

7.21 Eenvoudige proeven kunnen uitvoeren in verband met luchtdruk, licht, geluid, zwaartekracht, magnetisme, electriciteit …
Bij het opzetten van een experiment volgende stappen toepassen: vraag formuleren, voorspelling maken, proef plannen en uitvoeren …

Leerresultaten:

-

Ik ben naar Earth Explorer geweest samen met mijn gezin en heb mij hier reuze geamuseerd. Zo heb ik bijvoorbeeld de natuurkracht ervaren van een orkaan in Amerika. Dit was zeer angstwekkend en verrassend om te weten te komen dat de mensen die daar wonen jaarlijks meerdere malen soms hiermee geconfronteerd worden met deze krachten van de natuur. Voor kinderen kan dit proefje/exploratie nogal hevig overkomen en zéééér beangstigend zijn. Hier moet ik dan later als leerkracht dan ook nadien dieper op in gaan om zo angsten te voorkomen die zich voortzetten in het dagelijks leven van de kinderen.
Ik ben daar ook een proefje tegengekomen hoe je met een simpele emmer, een elastiek en een kloppertje lucht kan verplaatsen/wind kan maken. Ik wil dit dan ook graag eens zelf maken en heb dan ook foto's hiervan gemaakt, aangezien dit best wel simpel lijkt en leuk om zo de natuur na te bootsen adhv materiaal waar je niet dadelijk aan denkt.
Er is daar ook een proef waarbij er water in een kom zit en dat gaat beginnen rond te draaien en bovenaan heb je dan aanzuiging, hierdoor ontstaat er een tornado. Dit was prachtig om te zien hoe deze ontstaat. Er is dus blijkbaar wind nodig, maar ook aantrekking. Hier heb ik nog meer leervragen rond gekregen, die ik nog moet uitzoeken. Zoals; wat zorgt dan van de draaiing van dat water/wolken? En is bestaat een tornado uit water of wolken? En wat zorgt voor de voortbeweging hiervan? net zoals een draaikolk onder water, hoe ontstaan deze? Want je kon dit wel proberen in Earth Explorer, maar er stond geen uitleg bij hoe deze ontstaan. Toch niet duidelijk, waardoor ik met leervragen buiten ging.Over het algemeen stond er niet veel uitleg bij elke proef die er stond. Ik wist niet altijd wat hier achter zat, hoe kon dit, hoe ontstond dit? Dat vond ik wel spijtig, waardoor je navenant van tijd gewoon de proefjes begon uit te voeren maar niet meer naar de tekstjes keek aangezien ik al meerdere keren met vragen bleef zitten... Als je hier met studenten naar toe gaat, moet je echt wel zo een vragenlijstje meegeven denk ik, want anders gaan ze gewoon exploreren maar niet verder nadenken en met leervragen blijven zitten.
En nu kom ik op het idee dat mss dat juist de bedoeling is van Eart Explorer, dat je nadien zelf je leervragen gaat gaan oplossen thuis, maar dat zij je een aanzet geven tot exploreren van de aarde en je leervragen naar boven komen... Mss kan je dit dan als exploratietocht gebruiken als inleiding voor lessen rond de fenomenen van de aarde.

Natuur deel 2

Bestaansdimensie: Natuur
5.2.7 Natuur


Ik stel vast:

In mijn omgeving ken ik de levensgemeenschappen en biotopen niet bij naam, en zelf ken ik er ook niet zo veel.

Leerwens:

Ik kan de belangrijkste levensgemeenschappen en biotopen uit mijn directe omgeving opsommen, herkennen en kenmerken opsommen.

Actieplan:

- Ik ga een leerkracht aanspreken welke biotopen en
levensgemeenschappen ik moet kennen als leerkracht.

- Ik ga eens naar een kruidentuin gaan en mij laten begeleiden
door een gids om meer te weten te komen over kruiden en planten.

- Eens langsgaan bij een herborist om meer te weten te komen over
planten en hun werking/benaming/kenmerken.

- Naar het arboretum in Bokrijk gaan om daar bomen te bestuderen.

- Een eigen planten-,kruiden- en bomenklasseur maken.


Leerplandoelen wo:

7.3 In jouw omgeving een aantal levensgemeenschappen of biotopen ontdekken.

Leerresultaten:

Natuur deel 1

Bestaansdimensie: Natuur
5.2.7 Natuur


Ik stel vast:

Dat ik niet de functie weet van lichaamsdelen bij planten alsook bij de mens. En deze lokaliseren kan ik ook niet zo goed.

Leerwens:

Dat ik de lichaamsdelen bij verscheidene planten en het menselijke lichaam kunnen lokaliseren en hun hoofdfunctie kunnen opsommen.

Actieplan:

- In de bib ga ik boeken uitlenen over de lichaamsdelen en organen
van planten en mensen.

- Ik wil hier ook een leerkracht van mijn school over aanspreken
om te horen welke het belangrijkste zijn om te weten liggen en
kunnen opsommen als lkr.

- Kijken of ik ergens een anatomie-pop op de kop kan tikken op het
internet.

Leerplandoelen wo:

7.6 Op eigen niveau de functie kunnen uitleggen van lichaamsdelen zoals wortel, stengel, bloem, zintuigen, spieren, huid, skelet.
Belangrijke organen die betrokken zijn bij levensprocessen van mensen kunnen lokaliseren, benoemen en hun functie op eenvoudige wijze kunnen verwoorden.

Leerresultaten:

Techniek deel 2

Bestaansdimensie: Techniek
5.2.6 Techniek


Ik stel vast:

Een eigen bewegende constructie heb ik nog nooit gemaakt, dus ook nog niet gebruik gemaakt van tandwielen hierbij.

Leerwens:

Zelf een bewegende constructie maken, met gebruik van tandwielen en eventueel met gebruik van batterijen.

Actieplan:

- Ik ga eens in de bib gaan kijken naar technische constructies
die bewegen, en informeren hoe deze gemaakt zijn.

- Eens langsgaan bij technopolis om zo meer te weten te komen
over techniek.

- Op het net eens kijken of hier leuke dingen tussen staan om te
creëren.

- Een plan opstellen van welke constructie ik wil maken.

- Mijn materiaal bijeen zoeken dat ik nodig heb voor het maken
van mijn constructie.

- Mijn constructie ineen steken, eventueel hulp inroepen van mijn
vriend of zijn kameraad die electrische technieker is/ingenieur
van op mijn werk (?).

Leerplandoelen wo:

6.1 Ervaren en uiten uit welke materialen en/of grondstoffen allerlei voorwerpen gemaakt zijn.
6.12 Bij het ontwerp van een bewegende constructie rekening houden met de grootte en de werking van tandwielen …

Leerresultaten:

Techniek deel 1

Bestaansdimensie: Techniek
5.2.6 Techniek


Ik stel vast:

Dat ik weinig ervaar uit welke materialen en/of grondstoffen allerlei voorwerpen gemaakt zijn.

Leerwens:

Ik wil de voorwerpen uit het dagelijkse leven waar we het meeste mee in aanraking komen, gaan exploreren. Ik wil ook te weten komen uit welke materialen/grondstoffen deze bestaan en waar deze vandaag komen.

Actieplan:

- Ik ga de voorwerpen waarmee we dagelijks mee in aanraking komen
eens opsommen op een blaadje.

- Dan ga ik al deze voorwerpen eens gaan onderzoeken en uittesten
waaruit deze bestaan en de kenmerken hiervan door deze te
voelen/ruiken/proeven etc.

- Hierna ga ik mij verdiepen in dit soort van materiaal door hier
meer informatie over te gaan opzoeken, ontstaan, waar vinden etc.

Leerplandoelen wo:

6.1 Ervaren en uiten uit welke materialen en/of grondstoffen allerlei voorwerpen gemaakt zijn.

Leerresultaten:

Praktijkervaringen deel 2

Praktijkervaringen
5.3 Praktijkervaringen


Over alle domeinen:

Ik stel vast:

Dat ik het vooral moeilijk heb met exploreren op vlak van techniek en ruimte. Hoe laat ik hierin alle H’s aan bod komen en op zo een manier dat de lln hierbij een hoge betrokkenheid en welbevinden heeft (veel actief bezig zijn en waar zij ook zin in hebben).

Mijn leerwens:

Ik wil te weten komen hoe ik kan exploreren in mijn les rond techniek en ruimte, maar op zo een manier dat de betrokkenheid en welbevinden hoog is. Met exploreren heb ik het vooral op vlak van gebruik van handen, proeven en ruiken.

Actieplan:

- Boeken rondom didactiek van wo gaan uitpluizen en internet om zo
tips hieromtrent op te doen.

- Gaan uittesten in mijn klas hoe ik kan exploreren in mijn klas
rondom techniek en ruimte.
- Zelf exploreren rondom de leervragen op voorhand om te kijken
hoe ik explorerend antwoorden kan vinden hierop. En dit adhv
zelf te experimenteren/verwerkingen doen rondom techniek en
ruimte. En hierbij dan de 3 H's inzetten.

Mijn leereffect binnen de 3 H’s:

- 09/11/2010 hebben we les gehad over techniek. We hebben dan ook een opdracht gekregen voor een techniekkoffer te maken. Dit vond ik enorm boeiend en interessant. Ik begon al dadelijk te denken hoe ik zo iets in elkaar ga steken, wat ik wil, hoe ik de lln ga enthousiast maken etc. Want na het zien van dat filmpje van die Honda dacht ik (of Toyota) had ik dadelijk zo iets van : "waw dat wil ik ook eens doen en zeker met mijn lln in de klas". Nu ik doe dit jaar stage in het tweede leerjaar en twijfelde eerst of hen dit gaat lukken. Maar wie niet waagt niet wint. Ik heb al dadelijk een probleemstelling kunnen bedenken: Hoe kan je een ballon van op een afstand doorprikken met gebruik van bepaald materiaal?
Ik ga dit zelf ook eens testen dan of het mijzelf lukt, want het is zoals Jeanine gisteren ook zei... Onze ervaringen zijn bijna gelijk als de basis van de leerlingen van het lager. En zeker die van mij, mijn man zijn ervaring gaat wel verder, maar die van mij is een ander paar mouwen. Want zelf ben ik zo een beetje een fantasie-techniek persoon... Het vervolg hierop komt hier zeker nog bij te staan...

- Ik heb mij een bouwpakketje aangeschaft deze zomer voor het maken van een waterzuiverings-systeempje. Ik heb dit gekocht in Earth Explorer. Dit is echt zo adhv een vooropgesteld plan techniek uitwerken. Ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen...

- Ik weet niet of dit hier ook bij mag komen te staan, want het is ook wel praktijkervaring maar dan van de opleiding uit en niet in mijn stage-klas.
We moesten een brug maken van papier met een overbrugingsafstand van 50 cm en draagkracht van 200g.
Het eerste wat ik gedaan heb is op het internet info gaan zoeken hoe je zo een brug kan maken. Ik zag verschillende bruggen, hangbruggen etc van papier maar betwijfelde of die een draagkracht konden hebben van 200g... De stevigere bruggen waren meestal van karton gemaakt of andere materiale erbij. Ik heb in het verleden op de kunstschool ook een brug moeten bouwen bij architecturale, maar dat was met gebruik van kadepak en hout, moest 10cm groot zijn en draagkracht van 100g hebben. Dit was mij toen goed gelukt, en ik wist ook dat ik mij toen gebaseerd heb in mijn ontwerp op echte bruggen.
De volgende stap die ik toen gezet heb, is foto's bekijken van echte bruggen en onderkanten bekijken hiervan. Hoe zijn deze opgebouwd? Hoe ziet hun onderkant eruit op vlak van draagpunten? Er waren twee bruggen die mij enorm aanspraken: de Golden Gate Bridge en de Akashi-Kaikyo-brug. Beide bruggen zijn hangbruggen over een hele grote afstand. En de brug die ik moest maken was ook een grote afstand zonder peilers in het midden... Als je gaat kijken naar hun opbouw, die bestaat allemaal uit driehoeken. Dat moest mijn brug dus ook als basis hebben. Ik ben dan beginnen te ontwerpen hoe mijn brug uiterlijk er uit moest zien.
's Avonds heb ik dan mijn man hierover aangesproken en hij was gemotiveerd om mij te helpen. Want hij is wat meer thuis in techniek dan ikzelf, dus zijn hulp kon ik echt wel gebruiken. Ik vertelde hem van accordeon, maar hij betwijfelde ook dat dit ging helpen. Toen ik hem zei dat het driehoeken moesten zijn die stevig waren, dacht hij aan in elkaar weven van accordeon-strook. Dit hebben we geprobeerd maar was niet stevig genoeg. Ik dacht dan aan versteviging door de balk dicht te maken met stroken papier, dit gaf inderdaad iets meer stevigheid, maar nog niet zoals het moest zijn.
Maar we wisten wel dat het kleine driehoeken moesten zijn en het papier moest steviger zijn (dit gingen we oplossen door meerdere lagen papier).
Mijn vriend is dan naar kameraden gestapt met ons eerste probeersels en het probleem uitgelegd.
Zij kwamen op het idee de driehoeken apart te maken. Ikzelf heb dan ook een ingenieur aangesproken en hij vertelde mij hetzelfde; kleinere onderdelen maken en meer papier op elkaar.
We zijn dan begonnen kleine driehoeken te maken en hiervan een balk te vormen, dit resultaat was inderdaad een pak steviger maar uiterlijk leek het op niks aangezien niet alle driehoeken gelijk waren en de bladen van de driehoeken trokken op niks.
De volgende dag heeft hij dan een houten driehoekje in balkvorm ontworpen. Dit gebruikten we om de driehoekjes mooi in dezelfde vorm te krijgen en goed aan te kunnen drukken. Dit gaf een heel stevig en mooi driehoekje.
Een balk van 63cm lang bestond uit 80 driehoekjes ofwel 40 paar rechthoekjes gevormd uit 2 driehoekjes, dus zijn we driehoekjes beginnen te plooien. We hebben uiteindelijk meer dan 400 driehoekjes gemaakt, aangezien voor mijn ontwerp er zoveel nodig waren. Dat dit enorm veel tijd in beslag ging nemen, waren wij ons eerst niet van bewust.
De dag voor het presenteren van onze brug hadden we eindelijk al onze driehoekjes af en balken gemaakt. De dag van de presentatie hebben we dan de 3 balken die we tot nu toe hadden langs elkaar gelegd. Toen kwamen we tot het probleem hoe deze mooi stevig uit elkaar gescheiden te houden onder het wegdek plus dat tussen de balken het wegdek ook stevig was? Terug naar ons basisontwerp: grote driehoeken er tussen vouwen adhv een accordeon.
Uiteindelijk hadden we een brug gemaakt die 500gr kon dragen zonder ook maar een klein beetje door te buigen :D
Mijn vriend en ik waren super tevreden :D Hij was nog niet volledig klaar (bovenkant railing was er nog niet), maar de basis zat al toch goed. En dat was al de moeite waard, want het zij - en onderaanzicht was echt wel mooi en met techniek in elkaar gestoken. Ik had nooit gedacht dat het ons ging lukken om mijn ontwerp te realiseren.
Wat ik wel geleerd heb -> soms kruipt er enorm veel tijd in techniek, zeker als je het perfect wil doen en echt hoge criteria voor jezelf oplegt en het realistisch wil houden van ontwerp. Maar de voldoening achteraf is het dan ook wel waard.
Later als ik iets wil doen in mijn klas rond techniek moet ik mijn leerlingen daar ook wel de tijd voor geven, zodat zij ook kunnen genieten van het werken met techniek.

Praktijkervaringen deel 1

Praktijkervaringen
5.3 Praktijkervaringen


Over alle domeinen:

Ik stel vast:

Dat ik het vooral moeilijk heb met exploreren in een les, hoe ik dit kan doen zodat alle H’s aan bod komen en op zo een manier dat de lln hierbij een hoge betrokkenheid en welbevinden heeft (veel actief bezig zijn en waar zij ook zin in hebben).

Mijn leerwens:

Ik wil te weten komen hoe ik kan exploreren in mijn les bij verscheidene onderwerpen, maar op zo een manier dat de betrokkenheid en welbevinden hoog is. Met exploreren heb ik het vooral op vlak van gebruik van handen, proeven en ruiken.

Actieplan:

- Boeken rondom didactiek van wo gaan uitpluizen en internet om
zo tips hieromtrent op te doen.

- Gaan uittesten in mijn klas hoe ik kan exploreren in mijn klas
bij een bepaald onderwerp en wat de lln aanspreekt van
exploratie.

- De lln aanspreken om te vragen hoe ze een bepaald iets willen
leren en ook kijken wat hun leervragen zijn, om van daaruit te
kijken hoe ik hier explorerend antwoorden op kan vinden.

- Zelf exploreren rondom de leervragen op voorhand om te kijken
hoe ik explorerend antwoorden kan vinden hierop.

Mijn leereffect binnen de 3 H’s:

Er valt een briefje van 500 euro naar beneden...

Na het lezen van de andere blogs begrijp ik eindelijk de reacties van de anderen...
Ik dacht dat ze bedoelden dat ik mij moest richten op een paar dimensies en daar mijn leerwensen van vervullen... Niet dus...
Bij deze ga ik mijn blog dus maar weer aanpassen :D

Dit opstellen van een blog is voor mij al een héél leerproces :D
Welk doel kan ik hierbij zetten? :p (grapje -> hoewel, zou hier een leerplandoel van bestaan? misschien bij techniek? is dit wel techniek? -> thuis eens opzoeken in LP)

In elk geval, bij deze terug een aanpassing van mijn blog.
Ik heb ook wel geleerd uit andere blogs dat die overzichtelijker zijn dan de mijne en er ook aantrekkelijker uitzien qua lay-out (door gebruik van foto's). Ik ga mij nu concentreren op mijn lay-out qua opstelling van berichten, mss ook achtergrond, alsook mijn leerwensen en zo overzichtelijker maken en selecteren hierin plus concreter maken.
Ik ga ook basisdelen maken in mijn blog, dus elke leerwens krijgt een nummer toegediend waarin in nadien terug keer en daarin zelf ga bewerken ipv van iedere keer een nieuw bericht aan te maken. Nu stel ik mijzelf wel de vraag: gaan jullie dit dan zien als ik een bewerking hierin gedaan heb, of krijgen jullie enkel een melding indien er nieuwe berichten geplaatst zijn?

Ik blijf er wel bij dat ik mij enkel dit jaar ga richten op de bestaansdimensie techniek en natuur. Mocht er nog een andere zijn die mij dit jaar echt bezig zou houden, gaat die er ook bij komen. Maar ik ga hier niet van starten, want ga het al druk genoeg hebben met deze twee en ik kan mij beter beperken tot deze en deze leerwensen ook effectief goed bereiken dan maar oppervlakkig...

En pics zet ik er later op van zodra ik terug op mijn thuis-pc zit, want ben nu momenteel op mijn werk en dan is dat iets moeilijker...

Dus bij deze wil ik ook vragen aan jullie -> please reactie's nadien of het al beter en overzichtelijker is na aanpassingen ;)

Groetjes, Anya

woensdag 10 november 2010

Waar ik mij dit jaar op ga richten...

Aangezien ik al verschillende reacties heb gekregen van anderen dat mijn leerwensen zeer uitgebreidt en véél zijn...
Moet ik nu inzien dat zij inderdaad gelijk hadden, en dat was ook mijn eerste gedacht.
Maar blijkbaar had ik de opdracht anders begrepen...
Ik dacht gewoon dat je al je leerwensen moest noteren waar je nu op kwam als je je leerplan erbij genomen hebt. En niet kijkend naar wat je in de komende twee jaar ging realiseren. Dus echt van een jarenplan uitgaand...
Niet dus...
Bij deze dus dat ik mijn leerwensen aangepast heb.

Ik ga mij dit jaar dus richten op een paar dimensies (techniek en natuur), mijn explorerende grondhouding en mijn praktijkervaringen.
Dit zijn dus ook de delen waar ik mijn leerresultaten van ga posten.

Mijn basis waar al mijn leerwensen op staan, blijf ik behouden. Want dat is de basis waar ik uit vertrokken ben...

Nu met de tijd denk ik ook wel dat ik andere leervragen nog ga krijgen en hierdoor ook meerdere leerwensen. Dat merkte ik nu al bij natuur, mijn exploratie die ik ondergaan heb in Earth Explorer...

Hopelijk gaan anderen leuke dingen ontdekken via mijn eigen exploratie in het vervullen van mijn leerwensen.

Praktijkervaringen

5.3 Praktijkervaringen

Over alle domeinen:

Ik stel vast:
Dat ik het vooral moeilijk heb met exploreren in een les, hoe ik dit kan doen zodat alle H’s aan bod komen en op zo een manier dat de lln hierbij een hoge betrokkenheid en welbevinden heeft (veel actief bezig zijn en waar zij ook zin in hebben).
Dat ik niet exploreer op het vlak van techniek en ruimte.

Mijn leerwens:
Ik wil te weten komen hoe ik kan exploreren in mijn les bij verscheidene onderwerpen, maar op zo een manier dat de betrokkenheid en welbevinden hoog is. Met exploreren heb ik het vooral op vlak van gebruik van handen, proeven en ruiken.
Meer gaan exploreren rond thema’s van techniek en ruimte.

Actieplan:
Boeken rondom didactiek van wo gaan uitpluizen en internet om zo tips hieromtrent op te doen.
Gaan uittesten in mijn klas hoe ik kan exploreren in mijn klas bij een bepaald onderwerp en wat de lln aanspreekt van exploratie.
De lln aanspreken om te vragen hoe ze een bepaald iets willen leren en ook kijken wat hun leervragen zijn, om van daaruit te kijken hoe ik hier explorerend antwoorden op kan vinden.
Zelf exploreren rondom de leervragen op voorhand om te kijken hoe ik explorerend antwoorden kan vinden hierop.
Mij gaan verdiepen in techniek en ruimte, en hier dan ook meer bij gaan exploreren en de 3 H’s gebruiken.

Mijn leereffect binnen de 3 H’s:

- Gisteren hebben we les gehad over techniek. We hebben dan ook een opdracht gekregen voor een techniekkoffer te maken. Dit vond ik enorm boeiend en interessant. Ik begon al dadelijk te denken hoe ik zo iets in elkaar ga steken, wat ik wil, hoe ik de lln ga enthousiast maken etc. Want na het zien van dat filmpje van die Honda dacht ik (of Toyota) had ik dadelijk zo iets van : "waw dat wil ik ook eens doen en zeker met mijn lln in de klas". Nu ik doe dit jaar stage in het tweede leerjaar en twijfelde eerst of hen dit gaat lukken. Maar wie niet waagt niet wint. Ik heb al dadelijk een probleemstelling kunnen bedenken: Hoe kan je een ballon van op een afstand doorprikken met gebruik van bepaald materiaal?
Ik ga dit zelf ook eens testen dan of het mijzelf lukt, want het is zoals Jeanine gisteren ook zei... Onze ervaringen zijn bijna gelijk als de basis van de leerlingen van het lager. En zeker die van mij, mijn man zijn ervaring gaat wel verder, maar die van mij is een ander paar mouwen. Want zelf ben ik zo een beetje een fantasie-techniek persoon... Het vervolg hierop komt hier zeker nog bij te staan...
- Ik heb mij een bouwpakketje aangeschaft deze zomer voor het maken van een waterzuiverings-systeempje. Ik heb dit gekocht in Earth Explorer. Dit is echt zo adhv een vooropgesteld plan techniek uitwerken. Ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen...
- Ik weet niet of dit hier ook bij mag komen te staan, want het is ook wel praktijkervaring maar dan van de opleiding uit en niet in mijn stage-klas.
We moesten een brug maken van papier met een overbrugingsafstand van 50 cm en draagkracht van 200g.
Het eerste wat ik gedaan heb is op het internet info gaan zoeken hoe je zo een brug kan maken. Ik zag verschillende bruggen, hangbruggen etc van papier maar betwijfelde of die een draagkracht konden hebben van 200g... De stevigere bruggen waren meestal van karton gemaakt of andere materiale erbij. Ik heb in het verleden op de kunstschool ook een brug moeten bouwen bij architecturale, maar dat was met gebruik van kadepak en hout, moest 10cm groot zijn en draagkracht van 100g hebben. Dit was mij toen goed gelukt, en ik wist ook dat ik mij toen gebaseerd heb in mijn ontwerp op echte bruggen.
De volgende stap die ik toen gezet heb, is foto's bekijken van echte bruggen en onderkanten bekijken hiervan. Hoe zijn deze opgebouwd? Hoe ziet hun onderkant eruit op vlak van draagpunten? Er waren twee bruggen die mij enorm aanspraken: de Golden Gate Bridge en de Akashi-Kaikyo-brug. Beide bruggen zijn hangbruggen over een hele grote afstand. En de brug die ik moest maken was ook een grote afstand zonder peilers in het midden... Als je gaat kijken naar hun opbouw, die bestaat allemaal uit driehoeken. Dat moest mijn brug dus ook als basis hebben. Ik ben dan beginnen te ontwerpen hoe mijn brug uiterlijk er uit moest zien.
's Avonds heb ik dan mijn man hierover aangesproken en hij was gemotiveerd om mij te helpen. Want hij is wat meer thuis in techniek dan ikzelf, dus zijn hulp kon ik echt wel gebruiken. Ik vertelde hem van accordeon, maar hij betwijfelde ook dat dit ging helpen. Toen ik hem zei dat het driehoeken moesten zijn die stevig waren, dacht hij aan in elkaar weven van accordeon-strook. Dit hebben we geprobeerd maar was niet stevig genoeg. Ik dacht dan aan versteviging door de balk dicht te maken met stroken papier, dit gaf inderdaad iets meer stevigheid, maar nog niet zoals het moest zijn.
Maar we wisten wel dat het kleine driehoeken moesten zijn en het papier moest steviger zijn (dit gingen we oplossen door meerdere lagen papier).
Mijn vriend is dan naar kameraden gestapt met ons eerste probeersels en het probleem uitgelegd.
Zij kwamen op het idee de driehoeken apart te maken. Ikzelf heb dan ook een ingenieur aangesproken en hij vertelde mij hetzelfde; kleinere onderdelen maken en meer papier op elkaar.
We zijn dan begonnen kleine driehoeken te maken en hiervan een balk te vormen, dit resultaat was inderdaad een pak steviger maar uiterlijk leek het op niks aangezien niet alle driehoeken gelijk waren en de bladen van de driehoeken trokken op niks.
De volgende dag heeft hij dan een houten driehoekje in balkvorm ontworpen. Dit gebruikten we om de driehoekjes mooi in dezelfde vorm te krijgen en goed aan te kunnen drukken. Dit gaf een heel stevig en mooi driehoekje.
Een balk van 63cm lang bestond uit 80 driehoekjes ofwel 40 paar rechthoekjes gevormd uit 2 driehoekjes, dus zijn we driehoekjes beginnen te plooien. We hebben uiteindelijk meer dan 400 driehoekjes gemaakt, aangezien voor mijn ontwerp er zoveel nodig waren. Dat dit enorm veel tijd in beslag ging nemen, waren wij ons eerst niet van bewust.
De dag voor het presenteren van onze brug hadden we eindelijk al onze driehoekjes af en balken gemaakt. De dag van de presentatie hebben we dan de 3 balken die we tot nu toe hadden langs elkaar gelegd. Toen kwamen we tot het probleem hoe deze mooi stevig uit elkaar gescheiden te houden onder het wegdek plus dat tussen de balken het wegdek ook stevig was? Terug naar ons basisontwerp: grote driehoeken er tussen vouwen adhv een accordeon.
Uiteindelijk hadden we een brug gemaakt die 500gr kon dragen zonder ook maar een klein beetje door te buigen :D
Mijn vriend en ik waren super tevreden :D Hij was nog niet volledig klaar (bovenkant railing was er nog niet), maar de basis zat al toch goed. En dat was al de moeite waard, want het zij - en onderaanzicht was echt wel mooi en met techniek in elkaar gestoken. Ik had nooit gedacht dat het ons ging lukken om mijn ontwerp te realiseren.
Wat ik wel geleerd heb -> soms kruipt er enorm veel tijd in techniek, zeker als je het perfect wil doen en echt hoge criteria voor jezelf oplegt en het realistisch wil houden van ontwerp. Maar de voldoening achteraf is het dan ook wel waard.
Later als ik iets wil doen in mijn klas rond techniek moet ik mijn leerlingen daar ook wel de tijd voor geven, zodat zij ook kunnen genieten van het werken met techniek.

Bestaansdimensie: Natuur

5.2.7 Natuur
Ik stel vast:
-Dat ik niet de functie weet van lichaamsdelen bij planten alsook bij de mens. En deze lokaliseren kan ik ook niet zo goed.
-Ik weet niet hoe ik elementaire hulp moet verlenen.
-In mijn omgeving ken ik de levensgemeenschappen en biotopen niet bij naam, en zelf ken ik er ook niet zo veel.
-Ik heb in het verleden nog geen proeven gedaan rond luchtdruk, licht, geluid etc.
-Ik heb geen idee hoe de aarde is samengesteld.

Leerwens:
-Ik wil weten hoe ik elementaire hulp moet verlenen.
-Dat ik de lichaamsdelen bij verscheidene planten en het lichaam kunnen lokaliseren en hun hoofdfunctie kunnen opsommen.
-Ik kan de belangrijkste levensgemeenschappen en biotopen uit mijn directe omgeving opsommen, herkennen en kenmerken opsommen.
-Ik wil weten welke soorten proeven ik kan doen rond natuurkundige verschijnselen en deze ook uitvoeren adhv een stappenplan.
-Weten waaruit de aarde is samengesteld.

Actieplan:
-Ik ga een boek in de bib halen over elementaire hulpverlening.
Zelf wil ik ook eens meedoen aan een cursus EHBO van het Rode Kruis.
-In de bib ga ik boeken uitlenen over de lichaamsdelen en organen van planten en dieren.
Ik wil hier ook een leerkracht van mijn school over aanspreken om te horen welke het belangrijkste zijn om te weten als lkr.
Kijken of ik ergens een anatomie-pop op de kop kan tikken op het internet.
-Ik ga eens naar een kruidentuin gaan en mij laten begeleiden door een gids om meer te weten te komen over kruiden en planten.
Eens langsgaan bij een herborist om meer te weten te komen over planten en hun werking en benamingen.
Naar het arboretum in Bokrijk gaan om daar bomen te leren kennen.
Een eigen planten-,kruiden- en bomenklasseur maken.
-Een uitstap maken naar technopolis en Earth Explorer om proefjes te maken ivm de natuur.
Boeken uitlenen in de bieb over proefjes hieromtrent, alsook mij informeren op internet.
Vragen aan een van mijn leerkrachten welke soorten proefjes er zijn en welke de belangrijkste hieruit.

Leerplandoelen wo:
7.3 In jouw omgeving een aantal levensgemeenschappen of biotopen ontdekken.
7.6 Op eigen niveau de functie kunnen uitleggen van lichaamsdelen zoals wortel, stengel, bloem, zintuigen, spieren, huid, skelet.
Belangrijke organen die betrokken zijn bij levensprocessen van mensen kunnen lokaliseren, benoemen en hun functie op eenvoudige wijze kunnen verwoorden.
7.16 Elementaire hulp kunnen verlenen.
7.21 Eenvoudige proeven kunnen uitvoeren in verband met luchtdruk, licht, geluid, zwaartekracht, magnetisme, electriciteit …
Bij het opzetten van een experiment volgende stappen toepassen: vraag formuleren, voorspelling maken, proef plannen en uitvoeren …
7.23 Weten dat de aarde is samengesteld uit een korst, continenten en oceanen, met daarrond een atmosfeer en daarbinnen een taaie vloeibare kern.

Leerresultaten:
- Ik ben naar Earth Explorer geweest samen met mijn gezin en heb mij hier reuze geamuseerd. Zo heb ik bijvoorbeeld de natuurkracht ervaren van een orkaan in Amerika. Dit was zeer angswekkend en verrassend om te weten te komen dat de mensen die daar wonen jaarlijks meerdere malen soms hiermee geconfronteerd worden met deze krachten van de natuur.
Ik ben daar ook een proefje tegengekomen hoe je met een simpele emmer, een elastiek en een kloppertje lucht kan verplaatsen/wind kan maken. Ik wil dit dan ook graag eens zelf maken en heb dan ook foto's hiervan gemaakt, aangezien dit best wel simpel lijkt en leuk om zo de natuur na te bootsen adhv materiaal waar je niet dadelijk aan denkt.
Er is daar ook een proef waarbij er water in een kom zit en dat gaat beginnen rond te draaien en bovenaan heb je dan aanzuiging, hierdoor ontstaat er een tornado. Dit was prachtig om te zien hoe deze ontstaat. Er is dus blijkbaar wind nodig, maar ook aantrekking. Hier heb ik nog meer leervragen rond gekregen, die ik nog moet uitzoeken. Zoals; wat zorgt dan van de draaiing van dat water/wolken? En is bestaat een tornado uit water of wolken? En wat zorgt voor de voortbeweging hiervan? net zoals een draaikolk onder water, hoe ontstaan deze? Want je kon dit wel proberen in Earth Explorer, maar er stond geen uitleg bij hoe deze ontstaan. Toch niet duidelijk, waardoor ik met leervragen buiten ging.
Over het algemeen stond er niet veel uitleg bij elke proef die er stond. Ik wist niet altijd wat hier achter zat, hoe kon dit, hoe ontstond dit? Dat vond ik wel spijtig, waardoor je navenant van tijd gewoon de proefjes begon uit te voeren maar niet meer naar de tekstjes keek aangezien ik al meerdere keren met vragen bleef zitten... Als je hier met studenten naar toe gaat, moet je echt wel zo een vragenlijstje meegeven denk ik, want anders gaan ze gewoon exploreren maar niet verder nadenken en met leervragen blijven zitten.
En nu kom ik op het idee dat mss dat juist de bedoeling is van Eart Explorer, dat je nadien zelf je leervragen gaat gaan oplossen thuis, maar dat zij je een aanzet geven tot exploreren van de aarde en je leervragen naar boven komen... Mss kan je dit dan als exploratietocht gebruiken als inleiding voor lessen rond de fenomenen van de aarde.
- Ik ben naar het stenenmuseum gegaan in de zomer en daar ben ik te weten gekomen dat talkpoeder eigenlijk steen is.Dit is iets wat ik nog niet wist. Nu had ik een korte leerrijke uitleg gekregen over stenen die dag, maar nu zondag (31/10) ga ik nogmaals hier naartoe om de hele uitleg nogmaals te horen en dan neem ik nota's hiervan. Dit werd ook gegeven door een héél boeiende man die hierin gespecialiseerd is en dit echt op kindniveau kan brengen (is vroeger ook leerkracht geweest).
Na 31/10 (bezoek aan stenenmuseum) ben ik te weten gekomen dat gips ook van een steen komt en dat het krijt dat wij gebruiken in de klassen ook uit gips gemaakt is.
Wij (Michèle en ik) hebben ook echt liggen zoeken in zand naar stenen/mineralen. Ikzelf vond dit niet zo een leuke ervaring alleen al door het zand onder mijn nagels te voelen (ben ik echt geen fan van). Maar ik kan mij wel héél goed inbeelden dat leerlingen dit enorm leuk vinden om zo op zoek te gaan in zand naar stenen.
We hebben ook goudschilfers liggen zoeken in kuipen met water en zand en andere kleine mini mineralen. Dat was echt een leuke ervaring, met een schaal in het water scheppen en dan draaien op zoek naar goud. Dit was wel niet makkelijk... En ik was zo blij dat ik goud had gevonden!! Bleek achteraf dat dit gekkengoud was. Dat lijkt dus op goud, maar is niet zuiver goud. En dit gebruiken ze voor vuur te maken. Want vuurstenen tegen elkaar op kloppen, maakt geen vonken hebben we gezien. Maar neem een vuursteen en gekkengoud en je hebt vonken. Ze gebruiken gekkengoud ook voor op zo zwavelstokjes.
We hebben ook de uitleg deze keer gekregen over de prehistorie en stenen. Aangezien dat ze vroeger geen kleurpotloden hadden, maalden ze kalksteen tot poeder en dat mengden ze dan met pigment waardoor ze een heel rijk kleurenpalet kregen. En ik dacht altijd dat dat gemaakt was door aarde/leem (die grottekeningen).
Ook ben ik te weten gekomen dat er houtsteen bestaat, dat is hout dat versteend is. De binnenkant heeft het uiterlijk van een buisjeszwam of was het nu het bot van die dino dat er uit zag als een buisjeszwam? Dat ben ik nu helemaal vergeten :s Nu in elk geval, ik vond het enorm interessant om de verschillende soorten stenen die op aarde voorkomen te zien. Alsook dat stenen verschillende hardheiden hebben, daar had ik geen idee van...
Nu voor de verschillende lagen te weten te komen van de aarde zal ik ook hier geen info vinden, maar wel de verschillende soorten mineralen leren kennen alsook mooie fossielen die we hebben gezien.
Het leuke ook aan heel het gebeuren voor de kinderen is dat hij (de eigenaar van het museum) op bepaalde ogenblikken met fossielen en mineralen in het rond gooit buiten en dan zie je groot en klein al die stenen oprapen. En dan krijg je automatisch de vraag: welke steen heb ik nu opgeraapt? Wat is hier zo speciaal aan?
Dit is echt een museum om de verschillende soorten stenen te leren kennen alsook een aantal verschillende gebruiken van stenen.

Bestaansdimensie: Techniek

5.2.6 Techniek
Ik stel vast:
Dat ik weinig ervaar uit welke materialen en/of grondstoffen allerlei voorwerpen gemaakt zijn.
Ik weet ook niet welke distributiesystemen er hier in Limburg zijn die voor water, energie etc zorgen. Hoe deze werken is voor mij ook een raadsel.
En een eigen bewegende constructie heb ik nog nooit gemaakt, dus ook nog niet gebruik gemaakt van tandwielen hierbij.

Leerwens:
Ik wil de voorwerpen uit het dagelijkse leven waar we het meeste mee in aanraking komen, gaan exploreren. Ik wil ook te weten komen uit welke materialen/grondstoffen deze bestaan en waar deze vandaag komen.
Kunnen zeggen welke distributiesystemen er in Limburg zijn en hoe deze werken.
Zelf een bewegende constructie maken, met gebruik van tandwielen en eventueel met gebruik van batterijen.

Actieplan:
-Ik ga de voorwerpen waarmee we dagelijks mee in aanraking komen eens opsommen op een blaadje.
Dan ga ik al deze voorwerpen eens gaan onderzoeken en uittesten waaruit deze bestaan en de kenmerken hiervan.
Hierna ga ik mij verdiepen in dit soort van materiaal door hier meer informatie over te gaan opzoeken, ontstaan, waar vinden etc.
-Ik ga eens op de gemeente gaan navragen welke distributiesystemen in Limburg bestaan.
Hierna ga ik op het net info hieromtrent opzoeken.
Bij een opendeurdag van deze bedrijven, ga ik hier eens gaan kijken naar de werking van deze bedrijven.
Ik ga ook bij de bedrijven zelf info gaan inwinnen, om zo meer te weten te komen van hun werking.
-Ik ga eens in de bib gaan kijken naar technische constructies die bewegen, en informeren hoe deze gemaakt zijn.
Eens langsgaan bij technopolis om zo meer te weten te komen over techniek.
Op het net eens kijken of hier leuke dingen tussen staan om te creëren.
Een plan opstellen van welke constructie ik wil maken.
Mijn materiaal bijeen zoeken dat ik nodig heb voor het maken van mijn constructie.
Mijn constructie ineen steken, eventueel hulp inroepen van mijn vriend of zijn kameraad die electrische technieker is.

Leerplandoelen wo:
6.1 Ervaren en uiten uit welke materialen en/of grondstoffen allerlei voorwerpen gemaakt zijn.
6.7 Op eigen niveau kunnen uitleggen hoe een aantal distributiesystemen in jouw omgeving zorgen voor aanvoer van water, energie …
6.12 Bij het ontwerp van een bewegende constructie rekening houden met de grootte en de werking van tandwielen …

Leerresultaten:

Mijn explorerende grondhouding

5.1 Mijn explorerende grondhouding.

Ik stel vast:

Dat ik een gevoelsmens ben die hierbij alles inzet van exploreren.
Ik pas veel exploratie toe bij de dingen die mij interesseren zoals mensen, dieren, sociaal contact etc.
Materialen die mijn minder interesseren zijn echt voorwerpen en bepaalde onderwerpen (vooral technische en naar ruimte toe gedeeltelijk), hier exploreer ik dan ook niet mee of zet ik zo geen houding in.
Deze dingen exploreer ik dan ook minder uitgebreid of zelfs niet goed als ik het hierover heb met mijn leerlingen.
Ik stel ook minder leervragen over deze dingen.
Zelden gebruik ik hulpmaterialen om dingen te exploreren.

Mijn concrete leerwensen:

Ik ga mijn verschillende zintuigen actiever benutten bij materialen waar ik persoonlijk niet zo geïnteresseerd in ben (wat niks te maken heeft met gevoelens).
Ik ga leervragen zoeken bij verschillende onderwerpen die over voorwerpen gaan.
Ik ga gebruik maken van hulpmaterialen bij het onderzoeken van voorwerpen om deze grondig te exploreren.
Materialen grondig exploreren door al mijn zintuigen hierop in te zetten.

Actieplan:

Ik ga eens kijken welke materialen/onderwerpen de lln interesseren en ga hier mijn zintuigen voor gebruiken om deze te exploreren. Dit opzoeken ga ik doen door aan de lln van mijn klas te vragen waarover ze graag leren/wat hun interesses zijn etc.
Ik ga over deze dingen ook leervragen zoeken en hierop antwoorden zoeken adhv exploreren met mijn zintuigen, opzoekwerk in boeken/internet etc.
Ik ga ook het criteriablad van exploreren hierbij nemen, zodat ik echt een explorerende grondhouding inzet tijdens het onderzoeken van deze materialen/voorwerpen.

Mijn leerresultaat:

- Tijdens onze bosexploratie met school had ik mij voorgenomen om een explorerende grondhouding in te zetten.
Ik merk nu nadien dat de dingen waar ik effectief dit ingezet heb, ik ook nog tot in de details kan vertellen en beleef ik het terug innerlijk alsof ik terug in het verleden ben gegaan.Ik heb er ook werkelijk van genoten van bijvoorbeeld mijn zintuigen te gebruiken bij het realiseren van een vogelnestje (hoe ziet zo een nestje er uit, hoe is dat opgebouwd, welk materiaal heeft dat ...), de verschillende soorten spinnenwebben bekijken adhv bloem erop te blazen etc Dat zijn dingen die ik eerder nooit zou gedaan hebben. Maar wat wel een fijne beleving was en verrassend soms ook wat ik te weten kwam. Bij het nestje merkte ik dat er veel mos gebruikt was wat achteraf gezien wel te begrijpen is; voor comfort/zachtheid. En bij het spinnenweb dacht ik altijd dat het zo een spinnenwiel-vorm was met "spaken" erin, maar er bestaan ook echt zo bijna "flatgebouw"-spinnenwebben met verschillende lagen en zonder spinnenwiel-vorm.
Ik heb hier ook geleerd dat je die dingen kan ontdekken door gebruik te maken van gewoon keukenmateriaal (bloem). Het moet dus niet altijd adhv speciale apparatuur zijn dan je dingen kan exploreren met je zintuigen.
Zelf hebben we ook geexploreerd met zo een meettoestel van licht (lichtmeter?)en tot mijn verbazing was het licht in de schaduw van het bos gelijk aan 1 lux = 1 theelichtje terwijl dit zoveel meer leek, een straaltje zon door de bomen was dan gelijk aan 47 lux en dan volledig in de zon was het tienvoud gewoon!! Dat was enorm leuk om te ontdekken.